Nowy adres strony internetowej naszej szkoły to:
SPZabrzeg.pl
Automatyczne przekierowanie na nową stronę nastąpi za 10 sekund.